Φορτωτής

Στην κατηγορία φορτωτή έχουμε δυο κύριους τύπους χρηστών: παραγωγούς και εμπόρους. Η μεταφορά εμπορεύματος από τους παραγωγούς στους εμπόρους είναι μια μεταφορική δραστηριότητα που απαιτείται και από τα δυο μέρη. Το ένα χρειάζεται να αποστείλει προϊόντα για πώληση, ενώ το άλλο χρειάζεται να φέρει την προμήθεια για πώληση. Σε κάθε περίπτωση, η μεταφορική δραστηριότητα των δυο είναι αλληλένδετη, και η βελτιστοποίηση των μεταφορών στο τμήμα αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την επιχείρηση και των παραγωγών, και των εμπόρων, μετακινώντας την προμήθεια γρηγορότερα και με ελάχιστο κόστος.

Το EUlogis είναι εδώ για να κάνει αυτό ακριβώς. Καθώς κανένας παραγωγός ή έμπορος δεν έχει την πλήρη δυνατότητα να εξασφαλίσει μια συνεχόμενη αποστολή όσο έρχονται νέα αιτήματα, το EUlogis αποτελεί την ιδανική πύλη αναζήτησης για μεταφορείς που είναι έτοιμοι να μεταφέρουν οποιαδήποτε προϊόντα από το σημείο Α στο σημείο Β με ελάχιστο κόστος και στις απαιτούμενες ημερομηνίες.

Το EUlogis δημιουργεί μια αγορά όπου όλοι κερδίζουν, και φορτωτές και μεταφορείς!