Εμπορευματικές Μεταφορές: Προσφορές μεταφορών Από Όλες οι Περιφέρειες σε Όλες οι Περιφέρειες

NO-DOCS

Τύπος φορτίου: Ξύλο

24 τ

Συνολική τιμή 300 €
Orăștie
Hunedoara
(Ρουμανία)
Craiova
Dolj
(Ρουμανία)
Ισχύει μέχρι
02 Αυγ 2017
NO-DOCS

Τύπος φορτίου: Μηχανήματα

10 τ

Τιμή / Χμ 0,8 €
Κλουζ
(Ρουμανία)
Oradea
Bihor
(Ρουμανία)
Ισχύει μέχρι
31 Ιουλ 2017
ContactPASS

Τύπος φορτίου: Χωρίς ειδικές Απαιτήσεις

24 τ

Συνολική τιμή 1,19 €
Όλες οι Περιφέρειες
(Ρουμανία)
Medgidia
Κονστάντζα
(Ρουμανία)
Ισχύει μέχρι
31 Αυγ 2017
NO-DOCS

Τύπος φορτίου: Μηχανήματα

10 τ

Τιμή / Χμ 1 €
Orșova
Mehedinti
(Ρουμανία)
Horezu
Κοιλάδα
(Ρουμανία)
Ισχύει μέχρι
02 Αυγ 2017
NO-DOCS

Τύπος φορτίου: Μηχανήματα

10 τ

Τιμή / Χμ 1 €
Orșova
Mehedinti
(Ρουμανία)
Horezu
Κοιλάδα
(Ρουμανία)
Ισχύει μέχρι
01 Αυγ 2017
NO-DOCS

Τύπος φορτίου: Ξύλο

4 τ

Συνολική τιμή 150 €
Covasna
Κοβάσνα
(Ρουμανία)
Constanța
Κονστάντζα
(Ρουμανία)
Ισχύει μέχρι
29 Ιουλ 2017
NO-DOCS

Τύπος φορτίου: Ξύλο

24 τ

Συνολική τιμή 300 €
Όλες οι Περιφέρειες
(Ρουμανία)
Όλες οι Περιφέρειες
(Ρουμανία)
Ισχύει μέχρι
31 Ιουλ 2017