Εμπορευματικές Μεταφορές: Προσφορές μεταφορών Από Τιμισοάρα σε Bacău

NO-DOCS

Τύπος φορτηγού: Φορτηγό με ρυμουλκούμενο

volvo fe340, 5 τ

Συνολική τιμή 1000 €
Όλες οι Περιφέρειες
(Ρουμανία)
Όλες οι Περιφέρειες
(Ευρώπη)
Ισχύει μέχρι
02 Οκτ 2023
NO-DOCS

Τύπος φορτίου: Δομικά Υλικά

12 τ

Συνολική τιμή 490 €
Όλες οι Περιφέρειες
(Ρουμανία)
Όλες οι Περιφέρειες
(Ρουμανία)
Ισχύει μέχρι
17 Ιουλ 2023