Εμπορευματικές Μεταφορές: Προσφορές μεταφορών Από Όλες οι Περιφέρειες σε Όλες οι Περιφέρειες

ContactPASS

Τύπος φορτίου: Χωρίς ειδικές Απαιτήσεις

1,3 τ

Συνολική τιμή 300 €
Όλες οι Περιφέρειες
(Ισπανία)
Όλες οι Περιφέρειες
(Γαλλία)
Ισχύει μέχρι
13 Ιαν 2021
ContactPASS

Τύπος φορτηγού: Εμπορευματοκιβώτιο 20/40

daf xf, 50 τ

Συνολική τιμή 1,1 €
Όλες οι Περιφέρειες
(Ευρώπη)
Όλες οι Περιφέρειες
(Ευρώπη)
Ισχύει μέχρι
21 Δεκ 2020