Διαμεταφορέας

Στην κατηγορία διαμεταφορέας έχουμε εξειδικευμένες εταιρείες μεταφορών, με ένα μοντέλο αποστολής και απόθεσης φορτίων βασισμένο στις ανάγκες των πελατών τους. Ακόμη όμως και όταν υπάρχει μια καλή βάση υφιστάμενων πελατών, πάλι υπάρχει χώρος για βελτίωση του επιχειρησιακού κόστους μεγιστοποιώντας τις αποστολές σε όλες τις διαδρομές.

Το EUlogis είναι εδώ για να κάνει αυτό ακριβώς. Με μια βάση όπου υπάρχουν και φορτωτές και μεταφορείς, οι εταιρείες διαμεταφοράς μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δραστηριότητες μεταφορών τους βρίσκοντας διαθέσιμα φορτηγά ή φορτία όποτε τα χρειάζονται και στις διαδρομές που απαιτούνται.